25. 5. 2014

Sedmdesát let od formování 1. čs. armádního sboru v SSSR.

Napsal(a)  M.KL a R.Š.

Vzniku největší Československé vojenské jednotky bojující na frontách druhé světové války předcházela celá řada jednání se sovětskými vojenskými orgány, které byly zahájeny ve druhé polovině roku 1943. O zřízení 1. čs. armádního sboru v SSSR rozhodlo definitivně velitelství sovětské armády na základě jednání s čs. ministerstvem obrany v Londýně a vojenskou misí v Moskvě dne 10. dubna 1944.

Na fotografii vidíte defilé 2. čs. paradesantní brigády.

K rozšíření brigády na sbor mohlo dojít až po jejím přesunu na nynější západní Ukrajinu, do prostoru Volyně, kam byla brigáda přesunuta na žádost Ludvíka Svobody, tehdejšího velitele brigády.

Od 5. Května 1944 začalo působit velitelství 1. československého samostatného sboru v SSSR. Velitelem byl ustanoven brigádní generál Jan Kratochvíl. V průběhu května vznikl i štáb sboru. Funkci náčelníka štábu zastával štábní kapitán Bohumír Lomský. Štáb sboru byl částečně doplněn československými důstojníky z Anglie, někteří z nich měli bojové zkušenosti z ústupových bojů ve Francii v roce 1939 a obrany severoafrického přístavu Tobruk v roce 1941.

Formování sboru bylo dovršeno během 4 měsíců, do konce července 1944.