6. 6. 2014

SACR podpoří Multimediálního průvodce

Napsal(a)  M.KL

Primátor města Svidník, Ing. Jan Holodňák, požádal Slovenskou Agentúru pre Cestovný Ruch (SACR) o pracovní setkání. Ředitel sekce marketingu Ing. Jozef Brngál nám vyšel vstříc a přijal nás 28.5 v sídle společnosti v Bratislavě.

Panu řediteli jsme představili náš společný projekt - multimediální průvodce Karpatsko-dukelskou operací a požádali jsme o pomoc s propagací průvodce.

Pan ředitel ocenil náš projekt a přislíbil pomoc s propagací projektu jak na Slovensku, tak v zahraničí. Dostali jsme i několik cenných rad jak dále pokračovat a kam se obrátit pro další podporu. Máme upřímnou radost, protože se nám podařilo pro projekt získat klíčového hráče v
oblasti turismu na Slovensku.