6. 7. 2014

Neprávem téměř zapomenutý … Bohumír Lomský

Napsal(a)  M.KL

Máme další medailonek, tentokráte o gen. Bohumíru Lomském. Minulý měsíc uplynulo 32 let od jeho úmrtí. Bylo to Československý důstojník, absolvent Vojenské akademie v Hranicích (1936). V hodnosti poručíka 3. srpna 1939 ilegálně přešel do Polska. Dne 15. července 1942 byl jmenován zástupcem velitele 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR. V bitvě u Sokolova v březnu 1943 v hodnosti kapitána zastával funkci zástupce velitele obranného úseku. Od července 1943 působil ve funkci náčelníka štábu brigády a posléze i sboru. Slavnostní přehlídky 17. května 1945 v Praze se zúčastnil jako podplukovník generálního štábu.

V Buzuluku v přiuralském městě, kde se od roku 1942 utvářela čs. vojenská jednotka na území tehdejšího Sovětského svazu mu říkali Bůh války. Toto pojmenování nebylo míněno nijak ve zlém, byl to spíš výraz určitého respektu k jeho osobě, kterou k němu pociťovali jak důstojníci, tak mužstvo. Jeho mohutný hlas ovládal celý kasárenský dvůr, a při taktických cvičení se rozléhal až daleko do stepi. Praporní cvičení, která připravoval a osobně řídil byla vždy nápaditá a fyzicky velmi náročná. Proto i ta nadnesená přezdívka.