Od Kyjeva k Dukle

 

Ambulance na přesunu, MUDr Frant. Engelvelitel zdravotníků brigády

Čs. brigáda se zúčastnila osvobozování pravobřežní (západní) Ukrajiny.

Po bojích o Kyjev brigáda bez přestávky pokračovala v součinnosti se sovětskými vojsky v bojích o upevnění pozic. Dále se zúčastnila v řadách 1. ukrajinského frontu bojů v Žitomyrsko -berdyčevské operaci proti úporným snahám německé armády získat ztracené pozice na Dněpru a v řadách 2. ukrajinského frontu Korsuň-ševčenkovské operace, která si vysloužila názvu „Dněperský Stalingrad“

Z osvobozeného Kyjeva byli Němci zahnáni vojáky 1. ukrajinského frontu 60 km od Kyjeva do Fastova - železniční křižovatky. Němci se snažili Rudou armádu zastavit, posílili své pozice, přešli do protiútoku a 9. listopadu Fastov v urputných bojích znovu dobyli a snažili se postupovat zpět na Kyjev. Čs. brigáda, která se přemísťovala do prostoru Fastova, do těchto bojů zasáhla. Skupina kpt. Otmara Záhory (který k brigádě přišel ze východu) za podpory tanků zastavila postup německých vojsk před postavením brigády, 20 km před Vasilkovem.

Současně v rámci 51. sboru 38. armády vyčleněná skupina tankistů, samopalníků a ženistů, pod velením npor. Vladimíra. Janko, podpořila útočící sovětské jednotky na město Čerňachov, které bylo v těžkých bojích dobyto a ubráněno. Zde padlo 11 příslušníků brigády a 16 jich bylo zraněno. Naši tankisté pobily asi 200 německých samopalníků, kteří pronikli do týlu sovětského pluku.

Od 12. do 29. prosince se brigáda zúčastnila obranných bojů proti německým jednotkám, snažícím se zvrátit situaci v prostoru Vasilkova. V těchto bojích brigáda ztratila 37 padlých a 29 raněných příslušníků. Nepříteli způsobila citelné ztráty – na 600 zabitých vojáků a 5 dělostřeleckých baterií zničeno.

Vasilkov, brig. gen. L. Svoboda, s gen. Kravčenkem, v pozadí npor. kpt. L. Engel Porada velitelů pod Žaškovem, genmajor Martirosjan, genmajor Rumjancev, plk. Umanskij, brig.gen. Svoboda Ambulance na přesunu, MUDr. Frant. Engel, velitel zdravotníků brigády 

Zdravotnice M. Šmoldasová ošetřuje zraněného vojína přímo v bojovém terénu vyznamenávání vojínek za boje o Kyjev a Západní Ukrajinu vojínky z obsluhy PLD vyznamenané po bitvě o Kyjev a západní Ukrajinu

Od 11. prosince 1944 byl prezident E. Beneš v Moskvě, kde byla 12. prosince podepsána mezivládní československo – sovětská spojenecká smlouva.

Na setkání s prezidentem Benešem v Moskvě odletěla 15 členná delegace příslušníků brigády v čele s plukovníkem L. Svobodou, protože z důvodů bezpečnostních, prezident nemohl uskutečnit plánovanou návštěvu brigády v Kyjevě. Zastupujícím velitelem brigády se stal pplk. Vladimír Přikryl.

Prezident dekoroval bojovou zástavu 1. čs. samostatné brigády za úspěšné vystoupení u Kyjeva Československým válečným křížem 1939 a Medailí za chrabrost. Vyznamenal 295 příslušníků válečným křížem a 41 padlých bojovníků in memoriam.

Žitomyrsko - berdyčevská útočná operace

Německá armáda po ztrátě Kyjeva soustředila znovu síly v prostoru Rudy a historického města Bílé Cerkve. Boj o silně opevněnou obec Rudu se odehrál 30. prosince 1943 za 30 stupňového mrazu. Zejména úporný byl boj proti jednotkám SS o dobytí cukrovaru. Obec Ruda byla osvobozena a Hitlerovci zatlačeni směrem k řece Ros, vzdálené necelých 5 km od města Bílá Cerkev.

 Mapa boje čs. brigády o Bílou Cerkev

Ještě téhož dne 30. prosince ve 20 hodin zahájila brigáda nástup na Bílou Cerkev. Řeka Ros se stala závažnou překážkou v boji o osvobození tohoto starobylého města. Němci strhli na řece mlýnské hráze, řeka Ros se rozlila někde až do 100 metrové šířky. Díky ženistům mohly oba pěší prapory překročit řeku, ale Němci zabránili tomu, aby naši přesunuli těžké zbraně. Podařilo se jim vytlačit 2. prapor zpět za řeku. Prvnímu praporu se podařilo uhájit předmostí. Desetkrát naši postoupili a desetkrát ustoupili nátlaku, než se podařilo Němce porazit. Bílá Cerkev byla osvobozena nadlidským společným úsilím našich i sovětských vojáků dne 4. ledna 1944. Českoslovenští vojáci byli staženi z města již den před jeho konečným osvobozením. Na obou stranách byly velké ztráty.

Osvobození Rudy a Bílé Cerkve a zničení jednoho německého uskupení, které se chtělo znovu zmocnit Kyjeva, stálo čs. brigádu přes 70 padlých a téměř čtyřikrát tolik raněných. Z výzbroje ztratila 4 tanky, 3 obrněné automobily, 4 protitankové kanóny, 1 houfnici, 1 velkorážní kulomet a několik lehkých zbraní.

Mnohem větší ztráty však způsobila nepříteli, který měl 1050 padlých, zničeno či ukořistěno mu bylo 5 samohybných děl, 17 tanků, 3 letadla, 4 baterie lehkého dělostřelectva, 1 minometná baterie, 52 lehkých a 63 těžkých kulometů, 67 aut a 95 koní.

Československá samostatná brigáda byla vyznamenána řádem Bohdana Chmelnického 1. stupně za statečnost a vysoké mistrovství v bojích.

Význam této operace 1. ukrajinského frontu, na které se podílela čs. 1. brigáda, byl v tom, že připravila podmínky pro další zlomovou operaci RA v druhé světové válce.

Korsuň - ševčenkovská operace

Od 24. ledna do 27. února 1944 1. a 2. ukrajinská fronta v prostoru města Korsuň-Ševčenkovskij na střední Ukrajině obklíčili a v rozsáhlé operaci  likvidovaly německá vojska, soustředěná k útoku na znovudobytí pozic na Volze a Stalingradu. Přes 18 000 německých vojáků upadlo do zajetí, zahynulo až 55 000 německých vojáků, bylo zničeno 430 letounů, 155 tanků. Obklíčená německá vojska přišla o veškeré těžké zbraně a dopravní prostředky. Na sovětské straně padlo nebo bylo pohřešováno přes 24 000 vojáků.

První Československá samostatná brigáda se zúčastnila této operace u měst: Ostrožany, Buzovka a Žaškov, obsazených silnými německými posádkami.

Mapa boje čs. brigády u Žaškov

V rámci 50. střeleckého sboru pod velením generálmajora Martirosjana nejdříve bojovala proti německým jednotkám bránícím se, aby nepadly do obklíčení. Když bylo obklíčení německého vojska uzavřeno, zabránili čs. vojáci německým jednotkám SS soustředěným u Ostrožan prorazit obklíčení německých vojsk zvenčí. Přes nespočetné nepřátelské útoky a letecké bombardování podařilo se čs. brigádě udržet svěřený úsek obkličovacího kruhu, v němž zůstalo a bylo zlikvidováno 10 německých divizí.

Československá brigáda při Korsuň-ševčenkovské operaci vyřadila zhruba 1000 německých vojáků, zničila 3 letadla, 20 tanků, 5 útočných děl, 20 kulometných stanovišť a 50 automobilů.

Ztráty brigády byly 46 padlých, 104 raněných. Přišla o 1 tank, 1 obrněné auto, 6 nákladních aut, 1 osobní auto, 1 houfnici a několik kusů lehkých zbraní.

Když 6. února 1944 jednotky 1. ukrajinského frontu postupující na západ osvobodily města Rovno a Luck, požádal generál L. Svoboda sovětské velení o přemístění brigády do oblasti Volyně, kde žili krajané – Volynští Češi.

Prameny – literatura:
Za svobodu Československa, Kapitoly z dějin čs. voj. jednotky v SSSR, sv1 NV, Praha, 1959,     .
Brož Miroslav:1. československá samostatná brigáda a osvobození Kyjeva a pravobřežní Ukrajiny,     ČSOL, Praha, 2013
Fábera Miloslav: Kijev, Hlavní správa vojenské osvěty MNO, Praha, 1945
Richter Karel: VHÚ, Zrod brigády, in KYJEV DUKLA PRAHA, NV, Praha, 1975.
Richter Karel: Československý odboj na východě, FMO, MAGNET-PRESS, Praha,1992
Svoboda Ludvík:Z Buzuluku do Prahy, Mladá Fronta, Praha, 1961, první vyd.
Vaculík Jaroslav: Hofman Jiří, Průběh bojů 1. čs. samostatné brigády v SSSR o město Kyjev, s. 23 –     31, in: Kyjev město památné pro československý odboj, ČSOL 2000.